לוגיסטיקה ותפעול

הכנת רכב להשבחה פתוח

D.NA השמה לענף הרכב